Vivicasa House Rentals
Postbus 37678

1030BH Amsterdam
Tel: 020-3416707
Mail: info@vivicasa.nl

Beheer

Verhuurders van woningen zien hun onroerend goed vaak als beleggingsdoel. U wilt wel genieten van het rendement op de belegging, maar niet geconfronteerd worden met huurderszaken. Daarom kiest u voor de beheermogelijkheden die ViviCasa House Rentals biedt.

ViviCasa House Rentals kent twee soorten van beheer. Het Financieel Beheer en het Technisch Beheer. Nagenoeg al onze opdrachtgevers kiezen voor het uitbesteden van het beheer aan ViviCasa House Rentals. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek en een offerte voor uw unieke situatie.

Financieel Beheer
De meest gekozen vorm van het uitbesteden van beheer is het aangaan van een overeenkomst voor Financieel Beheer. Bij deze vorm neemt ViviCasa House Rentals u alle administratieve zaken uit handen die komen kijken bij het verhuren van woningen.

ViviCasa House Rentals int voor u de huurpennningen, stelt de contracten op en neemt in het geval van huurachterstanden het incassotraject op zich.

Technisch Beheer

Het Technisch Beheer van de woningen kan ook door ViviCasa House Rentals worden uitgevoerd. Hierbij maken wij bij het aangaan van een huurovereenkomst en bij beëindiging daarvan een inspectierapport van de woning. Ook zijn wij het eerste aanspreekpunt bij reparatie- en onderhoudsverzoeken van de huurders.
In nauw overleg met u zullen we de onderhoudswerkzaamheden laten uitvoeren door de meest geschikte partijen.

U ontvangt periodiek van ons een overzicht van de inkomsten en de gemaakte kosten.


ViviCasa House Rentals, de makelaar voor verhuur van uw woning in Amsterdam!